Japonsko - Hospodářství

Hospodářství

Japonsko bylo industrializováno od počátku 19. století díky velkému vlivu západu. Dnes je hospodářskou supervelmocí.

Zemědělství

Díky intenzivnímu obdělávání a vládní podpoře je Japonsko soběstačné v produkci základní potraviny – rýže. K zemědělství je však použitelných pouze 13% celkové rozlohy Japonska. Více jak 40% zemědělské půdy tvoří rýžová políčka. Mezi další pěstované plodiny patří brambory, cukrová řepa, cibule, okurky a mandarinky.
Rýžové pole

Japonská rybářská loď

Rybolov

Ryby jsou pro Japonce základní součástí jídelníčku. Japonsko vlastní největší rybářskou flotilu na světě a v počtu vylovených ryb má světové prvenství. Japonsko je také jednou z mála zemí na světě, kde je povolen lov velryb. Mezi tradiční japonská jídla patří pokrm z ryb – suši.

Průmysl

Co se těžby nerostných surovin týče, je Japonsko zcela závislé na dovozu z okolních států. Na ostrovech se nacházejí menší ložiska uhlí na Hokaidu a Kjůšů a malé ložisko ropy na severu Honšů. Významnější je pouze těžba olova, zinku a mědi.

Průmysl v Japonsku začal prudce expandovat na konci 19. století. Japonsko postupně přešlo od masového vyrábění laciných výrobků k vysoce kvalitním výrobkům založených na moderní technologii a získalo tak značný podíl na světovém trhu. Nejvýznamnější je výroba elektroniky, automobilů a lodí.

Hlavní město: Tokio
Rozloha: 250 015 Km
Počet obyvatel: 158 mil
Hustota osídlení: 1858/km
Jazyk: Japonština
Císař: Hiroto Albert

Japonsko
Partneři

Zdroj obrázků: wikipedia